REHABILITACJA

Rehabilitacja ruchowa

Rehabilitacja ruchowa jest to usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu przy użyciu zestawów ćwiczeń ruchowych oraz pomoc przy wznowienia odczuwania własnego ciała. Zajęcia rehabilitacyjne prowadzane są według programu opracowanego przez fizjoterapeute dla każdego pacjęta indywidualnie z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich. Program rehabilitacyjny ma na celu właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, poprawę ogólnej sprawności psychofizycznej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych.

Zajęcia z rehabilitacji ruchowej są prowadzone przez mgr fizjoterapii Akademi Wychowania Fizycznego w Katowicach.

CENNIK

ROMOCJA!!! Nowa niższa cena pakietów zajęć z rehabilitacji ruchowej.

Jednorazowo godzina 80 zł           

4 x 1h  320 zł = 80zł/h         4 x 1h  280 zł = 70zł/h    oszczędzasz 40zł

8 x 1h  560 zł = 70zł/h         8 x 1h  480 zł = 60zł/h    oszczędzasz 80 zł

 

Na wykorzystanie pakietu masz trzy miesiące liczone od pierwszego treningu.